Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων: Τιμωρητικού χαρακτήρα ο «μη διορισμός» στο δημόσιο τω δικαστών που απολύονται

Γεγονότα
Μοιραστείτε το:

Τέλος στο δικαίωμα δικαστή που απολύεται από το Δικαστικό Σώμα να διοριστεί δημόσιος υπάλληλος

Σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων , ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίου και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, καταργεί αυτή τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς που παύονται από τα καθήκοντά τους.

Απολύσεις δικαστών: Την ώρα που μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν απολυθεί από το δικαστικό σώμα 13 δικαστικοί λειτουργοί, ο Νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, καταργεί, σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, τη δυνατότητα να διοριστούν σε θέση δημοσίου υπαλλήλου. 

Πρόκειται για μια δικλίδα ασφαλείας για πρόσωπα εγνωσμένων σπουδών που όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης. Όπως αναφέρει η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων ο νέος Κώδικας προχωρεί στην κατάργηση της δυνατότητας διορισμού σε θέση υπαλλήλου των οριστικά παυθέντων δικαστικών λειτουργών, που έχουν θετική προς τούτο εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου.

Απολύσεις δικαστών: Η αλλαγή

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της ΕνΔΕ, στο άρθρο 126 του ΚΟΔΚΔΛ προβλέπεται ότι πάρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελίας και δόκιμοι ειρηνοδίκες, οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του κρίνονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μη διοριστέοι σε θέση ισόβιου δικαστικού λειτουργού, δικαιούνται να διοριστούν δικηγόροι, ενώ εφέτης, πρόεδρος Πρωτοδικών, πρωτοδίκης, αντεισαγγελέας εφετών, εισαγγελέας και αντεισαγγελέας πρωτοδικών και ειρηνοδίκης που παραλείπεται να προαχθεί για τρίτη τουλάχιστον φορά λόγω ανεπάρκειας, αν μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας παράλειψης μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, μπορεί να παυθεί οριστικά, οπότε δικαιούται μόνο να ζητήσει τον διορισμό του ως δικηγόρου.

Όπως αναφέρουν οι δικαστές «έτσι, παρά τον (μη ανταποκρινόμενο στο περιεχόμενό του) τίτλο του άρθρου «δυνατότητα άσκησης διοικητικής φύσεως δημόσια(ς) υπηρεσία(ς)»καταργείται για πρώτη φορά η δυνατότητα των πιο πάνω δικαστικών λειτουργών να διοριστούν σε θέση διοικητικού υπαλλήλου.

Τονίζεται εδώ ότι οι διατάξεις του (αντίστοιχου προς το άρθρο126 του νέου Σχεδίου ΚΟΔΚΔΛ) άρθρου 108ισχύοντος ΚΟΔΚΔΛ αποτελούν τη βάση και εφαρμόζονται αναλογικά και για τον διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών των δικαστικών λειτουργών που παύονται λόγω ανεπάρκειας ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Απολύσεις δικαστών

Η κατάργηση  της δυνατότητας αυτής είναι αδικαιολόγητη και έχει αυστηρά τιμωρητικό χαρακτήρα. Η δυνατότητα τοποθέτησης σε άλλες υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών που παύονται λόγω ανεπάρκειας ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους (η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικαστικού λειτουργού) αποτελεί ουσιαστικά το υποκατάστατο της ισχύουσας σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου δυνατότητας μετάταξης σε άλλη υπηρεσία, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί δικαστικών λειτουργών.

Η αδυναμία ή ανεπάρκεια εκτέλεσης δικαστικών καθηκόντων δεν καθιστά αυτονόητη την αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας.

Η ισχύουσα σήμερα διάταξη δίνει τη δυνατότητα σε δικαστικούς λειτουργούς, που αντιλαμβάνονται την αδυναμία τους για εκτέλεση των δικαστικών καθηκόντων, να ζητήσουν έγκαιρα την τοποθέτησή τους σε άλλη δημόσια υπηρεσία, διευκολύνοντας την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο διορισμός σε άλλη δημόσια υπηρεσία όσων δικαστικών λειτουργών παύονται για τους πιο πάνω λόγους, όπως προβλέπεται σήμερα, δεν είναι αυτόματος-αυτοδίκαιος και υποχρεωτικός, αλλά τελεί πάντοτε υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Δικαστηρίου, που αποφασίζει την οριστική παύση, εκτιμώντας τους λόγους που επέβαλαν την οριστική παύση και την επάρκεια του δικαστικού λειτουργού να ανταποκριθεί στα καθήκοντα άλλης υπηρεσίας. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση της ισχύουσας σήμερα διάταξης».

Πηγή: dikastiko.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged