Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Ειδικό Βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά

Γεγονότα
Μοιραστείτε το:

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας με ανακοίνωσή του  καλεί  τους «δικαιούχους»  του βοηθήματος  επανασύνδεσης   παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές και αποσύνδεση ή κίνδυνο αποσύνδεσης  μέχρι και τις 30.6.2022 να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τύχουν του ευγερτήματος της συνδρομής του επιδόματος για την επανασύνδεση ή την αποφυγή διακοπής  της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στο νοικοκυριό τους…

Όλη η ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου μας ότι με νέα ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 (ΦΕΚ 2567 Τεύχος Β’, 24-5-2022επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά στο ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για όσα νοικοκυριά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να πρόκειται να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.6.2022.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών και λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας.

O δήμος μας διεκδίκησε σθεναρά να δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ρύθμιση και να αφορά επιπρόσθετα και τα νοικοκυριά που κινδυνεύουν με αποσύνδεση, ώστε να υποστηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες και οι οικογένειές τους.

Το ειδικό βοήθημα αφορά στην κύρια κατοικία και χρειάζεται να πληρούνται ειδικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Προκειμένου οι πολίτες να τύχουν του βοηθήματος για την επανασύνδεση του ρεύματος είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα εξής:

  • δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  • δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
  • εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  • πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται από το δήμο)
  • γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνεται/ονται και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
  • βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι δικαιούχοι που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο θα πρέπει να παραμείνουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγίας του ειδικού βοηθήματος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία/Κέντρο Κοινότητας του δήμου μας, Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8. Τηλέφωνα: 2132019302, 7, 9.

Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged