Δήμος Αιγάλεω: «Δράσεις για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση»

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

2η εκδήλωση του έργου στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω»

Ο Δήμος Αιγάλεω πραγματοποίησε την 2η εκδήλωση του έργου στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω». Το έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, υποστήριξης, και δικτύωσης άνεργου πληθυσμού με επιχειρήσεις, για την κατάλληλη προετοιμασία και την προώθηση των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέων, στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας.

«Διευκολύνουμε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων και των νέων ανθρώπων. Στόχος μας είναι η μείωση της ανεργίας και μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος πιστεύουμε ότι θα έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα» υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας.

Μοιραστείτε το:
Tagged