Δήμος Αιγάλεω: Ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «RESPOND-A»

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος εκπαίδευσης στελεχών πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «RESPOND-A»

Ο Δήμος Αιγάλεω, διοργάνωσε τον 3ο κύκλο εκπαίδευσης στελεχών πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «RESPOND-A» (https://respond-a-project.eu/).  Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αναβαθμισμένων εργαλείων και συσκευών επικοινωνίας για τους «First Responders», ήτοι για την ομάδα ανθρώπων άμεσης επέμβασης σε έκτακτες περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Η εν λόγω ομάδα θα έχει πρόσβαση, μέσω του εξοπλισμού, σε πραγματικό χρόνο σε σημαντικές πηγές δεδομένων, προκειμένου να γίνει ανάλυση του κινδύνου και να καταστρωθούν σχέδια αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής.

Όλα τα καινοτόμα προϊόντα που θα αναπτυχθούν σε αυτό το ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο θα επιτρέψουν στους «First Responders» να συνεργαστούν με ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, αυξάνοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Μάρτιο στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω.

Μοιραστείτε το:
Tagged