Δασικά Αυθαίρετα: Ανοίγει η πλατφόρμα τακτοποίησης τους – 250 ευρώ παράβολο

Περιβάλλον
Μοιραστείτε το:

Δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της, ανοίγει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και για πέντε μήνες η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων τακτοποίησης των δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις, με συνολικά πέντε δικαιολογητικά και παράβολο των 250 ευρώ. Την άμεση έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ανακοινώνει ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ Κωνσταντίνος Αραβώσης.

«Ανοίγει η – πολυαναμενόμενη – πλατφόρμα του κτηματολογίου και δίδεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του έτους 2022 προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαίρεση από την κατεδάφιση των κατοικιών που βρίσκονται σε οικισμούς, οι οποίοι υπάρχουν εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα (Οικιστικές πυκνώσεις Ν4685/ 2020). Επιπλέον, αναστέλλονται τα καταλογισμένα πρόστιμα, που είχαν επιβληθεί για τα εν λόγω αυθαίρετα κτίσματα».

Ανακοίνωση άμεσης έναρξης λειτουργίας

-«Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας είναι προγραμματισμένη να γίνει εντός της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου, αμέσως μετά τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης του νέου νόμου του ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική αδειόδοτηση, στον οποίο περιλαμβάνεται η νομοθετική ρύθμιση για την προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής», αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ. Ο ίδιος σημειώνει ότι «από την Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει γίνει όλη η απαραίτητη τεχνολογική προετοιμασία και η ψηφιακή πλατφόρμα είναι έτοιμη να τεθεί αμέσως σε λειτουργία».

Σημειώνεται ότι ο ο νέος νόμος 4964/2022 του ΥΠΕΝ δημοσιεύτηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 στο ΦΕΚ και σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ Κωνσταντίνο Αραβώση είναι πλέον άμεση η εξέλιξη να γίνει από τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022, η επίσημη ανακοίνωση και να αρχίσει η λειτουργία της πλατφόρμας, στη διεύθυνση: «Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής στo άρθρο 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές πυκνώσεις)» της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων

Με άλλη ρύθμιση στο νέο νόμο 4964/2022 του ΥΠΕΝ, όπως σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ παρέχεται πλέον η δυνατότητα αναμόρφωσης μερικώς ή ολικώς κυρωμένων δασικών χαρτών, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτούς διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων και να μπορούν να αποκαθίστανται παγίως αδικίες προς τους πολίτες.

Τακτοποίηση με πέντε δικαιολογητικά

Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση, τροποποιεί το δασικό νόμο 4685/2020, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η πλατφόρμα για τα δασικά αυθαίρετα ως προς την αρχική «προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής», που άρχιζε έξι μήνες από τη ψήφιση του νόμου και δεν τηρήθηκε. Η νομοθετική ρύθμιση στο νόμο 4964/2022 του ΥΠΕΝ καθορίζει πλέον τη νέα και οριστική χρονική λειτουργία της πλατφόρμας, σύμφωνα με την οποία: «οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας έως την 31η Δεκεμβρίου 2022». Η νέα ρύθμιση καθορίζει ακόμη τα πέντε δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης, ενώ ταυτοχρόνως προβλέπει δειγματοληπτικούς έλεγχους για την ακρίβεια των στοιχείων, που θα δηλώνονται και «καμπάνες» για όσους δεν κάνουν δηλώσεις με αληθινά στοιχεία.

Τι πετυχαίνουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες των δασικών ακινήτων, με την υποβολή αίτησης υπαγωγής και πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 250 ευρώ πετυχαίνουν -σε αυτή τη φάση -προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση, άμεση αναστολή καταλογισμένων προστίμων, «πάγωμα» νέων προστίμων αλλά και μελλοντικό συμψηφισμό και επιστροφή των προστίμων, εφόσον το αυθαίρετο τεθεί σε καθεστώς τακτοποίησης.

Συγκεκριμένα για τα δασικά αυθαίρετα των οποίων θα γίνει αποδεκτή η αίτηση, σε συνέχεια της προσωρινής αναστολής κατεδάφισης τους προβλέπεται τακτοποίηση τους για 30 χρόνια, αν τελικά επιβεβαιωθεί από την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, πως δεν πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων. Στην περίπτωση που κατά την τελική κύρωση του δασικού χάρτη το ακίνητό εξαιρεθεί της δασικής νομοθεσίας και βεβαιωθεί πως δεν είναι δασικό, τότε και μόνο τότε προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες η επιστροφή τελών και προστίμων που έχουν καταβληθεί.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων είναι: οι κατασκευές να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τον Ιούλιο του 2021.

Στο μεταξύ το υπουργείο ΠΕΝ θα προχωρήσει στη σύνταξη μελετών ανά περιοχή, προκειμένου να καταγράψει τις δομημένες εκτάσεις και με βάση τα αποτελέσματα των μελετών θα δώσει την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους για 30 έτη, πληρώνοντας πρόστιμο το οποίο θα υπολογιστεί με βάση την επιφάνεια και το είδος του ακινήτου κλπ. Το πρόστιμο θα διοχετευτεί σε ειδικό ταμείου δασικού ισοζυγίου για έργα αναπλήρωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το ακίνητο.

Τα πέντε δικαιολογητικά

Η νέα ρύθμιση για τη διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 του νόμου 4685/2020, που αφορά στις αιτήσεις τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων, για ακίνητα σε οικιστικές πυκνώσεις και όχι μεμονωμένα ακίνητα, προβλέπει τα πέντε δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου. Σχετικά προβλέπεται ότι η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,

β. τη χρήση της κατοικίας,

γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,

δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους 250€, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με κωδικό «2904 Υπαγωγή στις διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων».

Επίσης στη ρύθμιση προβλέπεται ότι «δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα».

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και «καμπάνες»

Προβλέπεται ακόμη ότι «οι αρμόδιες δασικές αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55». Σημειώνεται ότι σχετικά προβλέπει ο νόμος ότι:

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου

Αρμόδιες αρχές για την παραλαβή και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων είναι το Τμήμα Προστασίας του οικείου Δασαρχείου ή το Τμήμα Προστασίας της οικείας Δ/νσης Δασών (εάν σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα δεν υπάρχουν Δασαρχεία).

Ποιοί δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν, 4685/2020 αποκλείεται για τις εξής περιπτώσεις:

α) Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.

β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.

γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

ε) Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.

στ) Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στην σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτός που υποβάλει την αίτηση πρέπει να είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, αίτηση ακύρωσης ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Ολόκληρη η ρύθμιση

Ολόκληρη η ρύθμιση για την πλατφόρμα των δασικών αυθαιρέτων στο νέο νόμο 4964/2022 έχει ως εξής:

«Άρθρο 23 Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί υποβολής αιτημάτων υπα­γωγής στον ως άνω νόμο, τροποποιείται ως προς την αναφορά της παρ. 3 του άρθρου 51, αντί της παρ. 4, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται, και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52 Υποβολή αιτήσεων

1.Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2.Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παρ. 1 έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

3.Η αίτηση της παρ. 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει του­λάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,

β. τη χρήση της κατοικίας,

γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,

δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

4.Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κα­τοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κα­τεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παρ. 3 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον.

5.Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοι­χείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης εί­ναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που περιλαμ­βάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55.

6.Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερο­μηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας της ίδιας παρ. και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.».

Πηγή: ecopress.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged