Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Απλοποιούνται οι διαδικασίες του – Ανάσα ζωής για χιλιάδες υπόχρεους χρεών

Οικονομία
Μοιραστείτε το:

Το υπουργείο Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, θέλουν να “τρέξουν” τις περίπου 3.000 αιτήσεις ρύθμισης μέσω Εξωδικαστικού, οι οποίες «κολλάνε» και λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που προβλέπονται από το πλαίσιο. 

Απώτερος στόχος είναι να δοθεί ισχυρό κίνητρο σε περίπου 38.000 ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά όντας στη φάση της συμπλήρωσης των αναγκαίων στοιχείων, αποθαρρύνονται από τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν. 

Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων, από χθες η… ζωή των οφειλετών, που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, γίνεται πιο εύκολη. Ειδικότερα, καταργείται η υποχρέωση υποβολής:

  • της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης
  • της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης
  • των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
  • των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
  • του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Επιπλέον, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη. Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται από τον οφειλέτη ΜΟΝΟ μετά από σχετικό αίτημα προσκόμισης αυτών είτε από το χρηματοδοτικό φορέα προς τον οφειλέτη σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών είτε από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός τριών μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020. Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της προθεσμίας, η διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως ως άκαρπη, ενώ, σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή ανατρέπεται αυτοδικαίως και επέρχεται η απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο των πιστωτών. 

Πηγή: economistas.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged