Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECHANCE: Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για πρώην κρατούμενους

Απασχόληση
Μοιραστείτε το:

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη απαραίτητων εφοδίων για την κοινωνική ένταξη πρώην κρατουμένων είναι οι κεντρικοί στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος RECHANCE, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, διετές πρόγραμμα (01/11/2020 – 30/10/2022), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή οργανισμών από 6 χώρες.

Στο RECHANCE (Rehabilitationapproaches for providing former prisonerswithpersonaldevelopment and societyentryCHANCEs) συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί: Romodromo.p.s. (Συντονιστής του προγράμματος, Τσεχία), Know and Can – Znam i Moga (Βουλγαρία), Xenios Polis (Ελλάδα), Spectrum Research Centre (Ιρλανδία), Prism – Promozione Internazionale Sicilia – Mondo (Ιταλία), Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), Center for Social Innovation – CSI (Κύπρος).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να συμβάλλει στην άμβλυνση του κοινωνικού στιγματισμού, καθώς οι προκαταλήψεις σε βάρος των πρώην κρατουμένων περιορίζουν σημαντικά τις προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Επιπλέον, επιδιώκει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο,προκειμένου να εμπλακούν ενεργά στην κοινωνική επανένταξη της συγκεκριμένης ομάδας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτυχθεί διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε πρώην φυλακισμένους, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και λοιπούς επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο, στις παρακάτω θεματικές: ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επικοινωνίας, δικτύωσης, διαχείρισης του άγχους, υπευθυνότητας, διαχείρισης χρόνου, επίλυσης συγκρούσεων και κοινωνικής επιβίωσης. Σκοπός είναι να αναπτυχθούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής των πρώην φυλακισμένων, να ενισχυθεί η διαδικασία επανένταξης, καθώς και η ενδυνάμωσή τους στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

«Ξεκινήσαμε αυτό το έργο, αφενός για να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πρώην κρατουμένων και αφετέρου για να αναπτύξουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία προσαρμοσμένα σε αυτές τις ανάγκες», αναφέρει η Kateřina Kubrich tová από τον οργανισμό Romodrom που έχει αναλάβει τον συντονισμό του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος RECHANCE στον σύνδεσμο https://rechanceproject.eu/ ή να ακολουθήσετε τη σελίδα του στο Facebook: https://www.facebook.com/rechance.project

-###-

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας υγείας από το 1990. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της σε ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

#ProlepsisInstitute
#commitmenttopublichealth

Μοιραστείτε το:
Tagged