Κανονισμός Καθαριότητας Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν  Κανονισμό Καθαριότητας, που ορίζεται και καθορίζεται  από το Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου και ο οποίος  ανακοινώνεται στους δημότες, ώστε όλοι  να γνωρίζουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει  στον τομέα καθαριότητας της πόλης που διαβιούν…

Όπως, όμως είναι γνωστό τις πάσι, αρκετές δημοτικές αρχές, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ουδέποτε  συντάσσουν δικό τους Κανονισμό Καθαριότητας, ενίοτε δε  στους  ενδιαφερόμενους  για το συγκεκριμένο θέμα δημότες που προστρέχουν για πληροφόρηση  τις υπηρεσίες του Δήμου τους, παραπέμπουν  απλώς στην ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία…

Για να  πάψει το φαινόμενο αυτό, δηλαδή των δήμων χωρίς Κανονισμό Καθαριότητας, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429 «Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού»  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5888/15.12.2021/τευχ. Β΄, όρισαν  το πρότυπο του Κανονισμού Καθαριότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, και ιδιαίτερα τη δομή και το περιεχόμενο του, ώστε  είτε οι δήμοι «πατώντας» πάνω σ’αυτά να ορίσουν το δικό τους Κανονισμό, είτε σε περίπτωση αδυναμίας να το πράξουν, να εφαρμόσουν τις διατάξεις του πρότυπου, όπως αυτός ορίζεται στο προαναφερθέν ΦΕΚ. Να σημειωθεί ότι τον             Πρότυπο Κανονισμό Καθαριότητας  συνέταξε η ΕΕΤΑΑ πάνω στις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030,

Ειδικότερα  στην σχετική ΚΥΑ αναφέρονται  στα εισαγωγικά παιδία τα εξής:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Για να δείτε ή και «κατεβάσετε» το ΦΕΚ με τον Πρότυπο Κανονισμό Καθαριότητας κάντε κλικ εδώ

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged