Καταπατημένα ακίνητα δημοσίου: Ποιοι και πως θα μπορούν να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους

Κατασκευές
Μοιραστείτε το:

Η νέα ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν καταπατήσει δημόσια ακίνητα να τα εξαγοράσουν για να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους κυριότητας. Τι θα ισχύσει για τις αγροτικές εκτάσεις.

Το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου παρουσίασε εχθές στο υπουργικό συμβούλιο το οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δρομολογεί μια νέα ρύθμιση που θα δίνει, υπό όρους και προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε όσους έχουν καταπατήσει δημόσια ακίνητα να τα εξαγοράσουν για να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους κυριότητας. Οι κάτοχοί τους θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ποσό που απαιτείται για τη νομιμοποίησή τους σε δόσεις.

Το τίμημα θα διαφοροποιείται και θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια. Θα είναι δηλαδή χαμηλό για πολίτες με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, για ευπαθείς ομάδες και για περιπτώσεις που επί του καταπατημένου ακινήτου έχει ανεγερθεί πρώτη κατοικία.

Ειδικά για την εξαγορά αγροτικών εκτάσεων θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Το τίμημα ανάλογα με το ύψος του θα εξοφλείται σε δόσεις.

Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή στις αρχές του καλοκαιριού, παρουσιάστηκε εχθές από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

α) Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου, επιχειρείται η επίλυση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των καταπατημένων δημόσιων ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας εξαγοράς των ακινήτων αυτών από πρόσωπα που τα κατέχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχεδίου νόμου. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου συμφέροντος, όπως η οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Παράλληλα, προωθούνται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η τουριστική, βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Ειδικότερα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί μια εναλλακτική λύση διαχείρισης-αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με πολλαπλά οφέλη, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Την αποδέσμευση της Πολιτείας από καταπατημένα ακίνητα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών ή δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες από ειδική νομοθεσία κατηγορίες ακινήτων.
  • Την απαλλαγή των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστικών Αρχών από εκκρεμείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και δίκες, με αντίστοιχη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.
  • Την εισροή σημαντικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τόσο άμεσα από την καταβολή του τιμήματος εξαγοράς, όσο και έμμεσα από την καταβολή φόρου μεταβίβασης, φόρου ακίνητης περιουσίας και την περαιτέρω αξιοποίηση των υπό εξαγορά ακινήτων.
  • Την επίλυση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος, που πηγάζει από το μετέωρο νομικό καθεστώς των μακροχρόνιων κατόχων και τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούνται κάθε φορά που η Πολιτεία σπεύδει να προστατεύσει την περιουσία της. Η κοινωνική διάσταση του σχήματος παραχώρησης αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μη νόμιμη κατοχή δημοσίων κτημάτων οφείλεται όχι σε καταπάτηση, αλλά σε έλλειψη επαρκούς και έγκαιρης αντιμετώπισης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων από την ίδια την Πολιτεία, με αποτέλεσμα η δυνατότητα εξαγοράς να εμφανίζεται ως επιβεβλημένο μέτρο εκσυγχρονισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης.
  • Τη θέσπιση μίας ταχείας και αυτοματοποιημένης διαδικασίας εξαγοράς, με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και με δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην αποξενωθεί οριστικά το Δημόσιο από ακίνητα τα οποία είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών ή που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του τελικού τιμήματος εξαγοράς.
  • Η εκκαθάριση του περιουσιολογίου του Δημοσίου και η δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τους κατόχους των επίδικων ακινήτων και τους τρίτους με αυτούς συναλλασσόμενους.
  • Ο περιορισμός στο μέλλον του φαινομένου της κατοχής δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων.

Νομοσχέδιο για το Συνεγγυητικό

Στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκε και το νομοσχέδιο για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, με το νομοσχέδιο για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών μεταρρυθμίζονται η λειτουργία, η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση του «Συνεγγυητικού». Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστάθηκε, μελέτησε τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων κρατών- μελών της Ε.Ε., και παράλληλα προσπάθησε να εναρμονίσει κατά το δυνατόν τις διατάξεις που διέπουν το «Συνεγγυητικό» με τις αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στο Σκέλος Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο συμμετέχουν με τον ν. 4370/2016 τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Συνεγγυητικού, ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερότερου και αποτελεσματικότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε αυτήν.

Πηγή: euro2day.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged