Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 2 νέων Δομών παροχής στέγασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Περιφέρειες
Μοιραστείτε το:

Πρόσκληση για την δημιουργία Δομών στέγασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ στην Αττική. Εκδόθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης (ΑΔΑ: 9ΤΛΓ7Λ7-Ν0Ψ) η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» για τη δημιουργία και λειτουργία 2 νέων Δομών με στόχο την προσωρινή παροχή στέγασης σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και τη δημιουργία Γραμμής Τηλεφωνικής Υποστήριξης. Η διάρκεια της δράσης θα είναι καταρχήν για 18 μήνες, ενώ προβλέπεται η κάλυψη του κόστους του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία των παραπάνω δομών, καθώς και λοιπά αναγκαία λειτουργικά κόστη αυτών.

Η δράση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής». Η συγκεκριμένη δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει τίτλο: «Δράση Στέγασης και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ατόμων που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) κοινότητα». Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων μέσω της σχετικής πρόσκλησης ανέρχεται σε 700.000 €.

Με αφορμή την σχετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε ότι «η έκδοση της πρόσκλησης αποδεικνύει έμπρακτα τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και να στηρίξει ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας». Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «η σχετική εξέλιξη έρχεται ως επιστέγασμα της στενής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με τους θεσμικούς φορείς και τα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα της Κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+».

Να σημειωθεί ότι, τόσο ο Περιφερειάρχης, όσο και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της σχετικής πρόσκλησης, ήταν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γ. Σταμάτη, καθώς και με την ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι δομές και η Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης

Η μια δομή που θα αναπτυχθεί προβλέπεται να έχει τη μορφή μονάδας ημιαυτόνομων διαμερισμάτων προσωρινής φιλοξενίας, με δυνατότητα ταυτόχρονης φιλοξενίας έως 21 ατόμων. Ως διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης νοούνται πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με δυνατότητα να μπορούν να φιλοξενήσουν έως 3 άτομα το καθένα σε ξεχωριστά δωμάτια. Η δεύτερη δομή για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη αφορά αφενός στη λειτουργία χώρου για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και αφετέρου στη λειτουργία Γραμμής Τηλεφωνικής Υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Ο Δυνητικός Δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πρόταση η οποία να περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων (7 Διαμερίσματα) καθώς και Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης). Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 06/06/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/09/2022 11:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Μοιραστείτε το:
Tagged