Τέλος στα τερτίπια Δημάρχων με τις «τηλεδιασκέψεις» των δημοτικών Συμβουλίων – Επιστροφή στην κανονικότητα (Εγκύκλιος)

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Την προηγούμενη εβδομάδα και εν όψη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου με «τηλεδιάσκεψη», την Πέμπτη 9 Ιουνίου, όπως είχε ανακοινωθεί από τον Πρόεδρό του κο Βασίλη Λώλο, είχαμε σημειώσει με άρθρο μας, ότι ο Δήμος Περιστερίου ήταν πιθανόν ένας από τους λίγους δήμους που δεν θέλησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης, να επανέλθει σε ότι αφορά τις συνεδριάσεις του στην κανονικότητα, αφού τα σχετικά μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού είχαν πλέον καταργηθεί…

Το θέμα  μάλιστα τέθηκε από σύμβουλο επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης στο συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης με  έμφαση στην επαναφορά της κανονικότητας των συνεδριάσεων του με φυσική παρουσία των εκλεγμένων συμβούλων….

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του σώματος κος Λώλος, υπεραμύνθηκε της απόφασής του να γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, επικαλούμενος αορίστως αιτήματα  δημοτικών συμβούλων που  ζητούσαν, υπό τον φόβο  διάδοσης του κορωνοϊού, όπως ανάφερε, να συνεχίσει η πρακτική της «τηλεδιάσκεψης» για τις συνεδριάσεις του σώματος…

Η στήλη  δεν έχει στοιχεία για το ποιοι σύμβουλοι του Δήμου Περιστερίου, ζήτησαν  από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Β.Λώλο να συνεχιστεί η εφαρμογή της «τηλεδιάσκεψης», ούτε τα επιχειρήματα που επικαλέσθηκαν, όπως ο ίδιος ανάφερε απαντώντας στο αίτημα του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης…

Παρακαλούθησε, ίσως λόγο επαγγελματικής διαστροφής τις τελευταίες συνεδριάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου… Από τα διαμειβόμενα  μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις και ιδιαίτερα στις ανακοινώσεις του Προέδρου του σώματος για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κάθε θέματος, και κατά περίπτωση δεν πιστοποιήθηκε και καταγράφηκε  η παρουσία  σε κάθε συνεδρίαση περισσότερων από 24-26 συμβούλων την στιγμή που το σύνολό τους φθάνει τον αριθμό 45, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που απέχουν  από τις συνεδριάσεις αυτές  για περισσότερες από 5 φορές συνεχώς και παρά την σχετική πρόβλεψη του νόμου, ο Πρόεδρος του σώματος δεν  προτείνει την παύση-διαγραφή τους…

Ίσως, η στήλη λέει ίσως όλα αυτά είναι και τα αίτια  μη επαναφοράς των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην κανονικότητα με φυσική παρουσία των συμβούλων…

Εδώ να σημειώσουμε ότι  καθόλη την διάρκεια  της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 9ης Ιουνίου, υπήρχε μόνο ένας που την παρακολουθούσε μέσω διαδικτύου (η στήλη), ενώ μόνο στα τελευταία τρία λεπτά προστέθηκε στο σύστημα δεύτερος  ακροατής…

Αυτή την τάση και πρακτική των δημάρχων, που επιλέγουν την τηλεδιάσκεψη και όχι την κανονικότητα για τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων τους, πρακτική που φαίνεται ότι έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στον αυτοδιοικητικό  τομέα της χώρας, φαίνεται ότι ανησύχησε αν μη τι άλλο πολιτικά  και για λόγους δημοκρατίας και διαφάνειας το Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα τον υπουργό κο Μ.Βορίδη, που με διάταξη του σχεδίου νόμου «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα» που κατέθεσε στη Βουλή, την κατάργηση εκείνων των έκτακτων ρυθμίσεων στον τρόπο συνεδριάσεων των Συμβουλίων, που είχε νομοθετήσει λόγω του covid.

Με απλά λόγια επανέρχονται στην κανονικότητα οι συνεδριάσεις των Περιφερειακών – Δημοτικών Συμβουλίων και συνολικά όλων των συλλογικών οργάνων, -Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κλπ-,   των δήμων και Περιφερειών.

Αναλυτικά…

Τέλος οι δια περιφοράς και με τηλεδιασκέψεις συνεδριάσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων , που είχαν εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας και πολύ περιέργως , αφέθηκαν να ισχύουν μέχρι τώρα.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα» που ψηφίσθηκε στη Βουλή (ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α΄ 112),), συμπεριέλαβε διάταξη για την κατάργηση εκείνων των έκτακτων ρυθμίσεων στον τρόπο συνεδριάσεων των Συμβουλίων, που είχε νομοθετήσει λόγω του covid. Ρυθμίσεις που συνέτειναν στην απόλυτη υποβάθμιση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων και στην απαξίωση της λειτουργίας τους, μετά την αφαίμαξη σημαντικών αρμοδιοτήτων τους, που είχε προηγηθεί.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 48 του νομοσχεδίου, προβλέπονται τα εξής:

«Η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Τι ορίζονταν σ΄όσα πλέον καταργούνται; Τα εξής

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. A’ και B’ βαθμού και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010,

β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ) είτε δια ζώσης

δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ.1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.»

————————

ΥΠΕΣ: Η εγκύκλιος με την οποία επανέρχεται η κανονικότητα στα Δημοτικά Συμβούλια

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) με θέμα την «κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.» Πρόκειται ουσιαστικά για το έγγραφο που επαναφέρει την «κανονικότητα» στη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων για τη σύγκληση και τη λήψη των αποφάσεών τους. (για να δείτε την εγκύκλιο κάντε  κλικ εδώ)        

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Σας κάνουμε γνωστό ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4940/2022 (Α΄ 112), στο άρθρο 48 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. καθώς και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, καταργείται το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), με το οποίο ρυθμίζονταν οι τρόποι σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων

και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ως εκ

τούτου, από την 14η Ιουνίου 2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων και εφεξής, τα συλλογικά όργανα των δήμων λειτουργούν αποκλειστικά με βάση τις πάγιες διατάξεις οι οποίες διέπουν τη σύγκληση και τη λήψη των αποφάσεών τους.

Για διευκόλυνσή σας, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά τις πάγιες διατάξεις, σας παραπέμπουμε στις ακόλουθες εγκυκλίους οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών:

  • Εγκύκλιος αρ. 374/απ 39135/30.05.2022, Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου».
  • Εγκύκλιος αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, με θέμα «Λειτουργία οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
  • Εγκύκλιος αρ. 88/59846/21.08.2019, Α.Δ.Α.: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4, με θέμα «Λειτουργία κοινοτήτων».

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 643/69472/24.09.2021 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο, αναφορικά με τη «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», μετά την 14η Ιουνίου 2022 δεν είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών μέτρων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε τακτική βάση.

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged