Το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας ξεπερνά τους στόχους του για τον ψηφιακό τομέα

Οικονομία
Μοιραστείτε το:

Τους φιλόδοξους στόχους χρηματοδότησης, που είχαν τεθεί για τον ψηφιακό τομέα, έχει ήδη ξεπεράσει, σε μεγάλο βαθμό, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Ένα έτος μετά την εισαγωγή του μηχανισμού, η πρώτη ετήσια έκθεση αξιολόγησης δείχνει ότι τα εγκριθέντα σχέδια διαθέτουν το 26% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης στις ψηφιακές δαπάνες.

Οι φιλόδοξοι στόχοι χρηματοδότησης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον ψηφιακό τομέα έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ΜΑΑ επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τον στόχο του 20%, που ορίζεται στον κανονισμό. Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, οι συνολικές εκτιμώμενες δαπάνες των πρώτων 22 εθνικών σχεδίων, που έχουν εγκριθεί, ύψους σχεδόν €130 δισ., διατίθενται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (πυλώνας 2).

Θυμίζουμε ότι ο κανονισμός για τον ΜΑΑ προβλέπει ότι οι επενδύσεις, που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, πρέπει να επιτυγχάνουν, μεταξύ άλλων, τους στόχους για τις ψηφιακές δαπάνες.

“Αυτό το μέσο ανάκαμψης είναι ένα εργαλείο μετασχηματισμού των οικονομιών και των κοινωνιών. Το 40% της χρηματοδότησης εστιάζεται σε κλιματικούς στόχους και το 26% στην ψηφιακή μετάβαση. Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει ακόμη και τον αρχικό μας στόχο και αποτελεί μεγάλη επιτυχία”, ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας την πρώτη έκθεση αξιολόγησης.

“Οι φιλόδοξοι στόχοι χρηματοδότησης του ΜΑΑ στον κλιματικό και τον ψηφιακό τομέα έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό και τα σχέδια περιλαμβάνουν περισσότερα από χίλια μέτρα, που συμβάλλουν στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη”, τόνισε, από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, κ. Πάολο Τζεντιλόνι.

Πορεία εφαρμογής

Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διαπιστώνει ότι η εφαρμογή προχωρά ικανοποιητικά στα 22 εθνικά σχέδια, που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής. Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του, από την έκδοση του κανονισμού ΜΑΑ τον Φεβρουάριο του 2021 έως την εκταμίευση της πρώτης τακτικής πληρωμής τον Δεκέμβριο του 2021.

Ο ΜΑΑ διαθέτει έως και €723,8 δισ. (σε τρέχουσες τιμές) με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων στα κράτη – μέλη για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, που θα επιτρέψουν στην Ε.Ε. να βγει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19. Ο ΜΑΑ αρθρώνεται σε έξι πυλώνες πολιτικής, μεταξύ των οποίων ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Μέχρι στιγμής, το ποσό που διατίθεται στα 22 σχέδια, τα οποία έχουν εγκριθεί, ανέρχεται συνολικά σε €445 δισ. (€291 δισ. σε επιχορηγήσεις και €154 δισ. σε δάνεια). Μετά από την έγκριση των εν λόγω 22 σχεδίων από το Συμβούλιο, η Επιτροπή εκταμίευσε €56,6 δισ. σε πληρωμές προχρηματοδότησης στα 21 κράτη – μέλη που το είχαν ζητήσει.

Μέχρι στιγμής πέντε κράτη – μέλη έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τις πρώτες αιτήσεις τακτικής πληρωμής τους και αναμένονται περισσότερες από 30 περαιτέρω αιτήσεις το 2022. Η πρώτη αίτηση πληρωμής είχε ως αποτέλεσμα την εκταμίευση €10 δισ. στην Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2021.

Πηγή: sepe.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged