Υπουργείο Εσωτερικών: Stop στις προσλήψεις για τους δήμους που δεν ορίζουν Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών

ΥΠΕΣ
Μοιραστείτε το:

Mε έγγραφό του και με θέμα: «Ορισμός Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι σε συνέχεια των ενημερωτικών εγκυκλίων (τις δημοσιεύουμε στο τέλος) για την εφαρμογή από τους φορείς του Δημοσίου της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3424) με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα», έχει τεθεί σε λειτουργία για χρήση από τους φορείς του δημόσιου τομέα σχετική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ στον σύνδεσμο publicenergysavings.gov.gr, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αποστολή εξοικονόμησης ενέργειας (Για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ).

Η χρήση αυτής της πλατφόρμας από τους φορείς του δημοσίου θα συνεισφέρει αποφασιστικά στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια και εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα, αφού εκεί περιγράφονται λεπτομερώς οι οδηγίες που απαιτείται να ακολουθηθούν.

Όμως για την πλήρη και αποτελεσματική χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητο πρωτίστως οι φορείς να έχουν ορίσει Υπεύθυνο/ους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνο/ους.

Η μέχρι τώρα όμως ανταπόκριση των φορέων του δημοσίου τομέα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Με βάση τα τελευταία στοιχεία 226 φορείς μόνο έχουν ορίσει Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων.

Ως εκ τούτου αν η εικόνα περιορισμένης ανταπόκρισης δεν αλλάξει και όσον αφορά τα μέλη άλλα και τον ρυθμό σύνδεσης τους με την πλατφόρμα η αποστολή εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του δημοσίου, ενόψει του δυσχερούς σε ενεργειακούς όρους χειμώνα, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.

Απαιτείται λοιπόν αυξημένη ευαισθητοποίηση των φορέων για την κρισιμότητα του έργου και την συνειδητοποίηση της ανάγκης για ανάληψη της σχετικής τους ευθύνης. Η ενεργή συμμετοχή των φορέων αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος.

Παρακαλούνται λοιπόν όσοι φορείς δεν έχουν ορίσει μέχρι τώρα τους Υπευθύνους να το πράξουν τώρα.

Σημειώνεται δε ότι η μη άμεση ανταπόκριση των φορέων θα ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2023 που θα εγκριθεί στο τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα επηρεάσει την έγκριση σχετικών αιτημάτων των φορέων αυτών για τους επόμενους κύκλους κινητικότητας.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει επίσης ότι στις προαναφερθείσες εγκυκλίους οι φορείς μπορούν να αντλήσουν κάθε χρήσιμη για αυτούς πληροφορία.

Ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ αλλά και τη λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 εφαρμογής παρακολούθησης δράσεων και καταναλώσεων publicenergysavings.gov.gr, μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται στις οδηγίες και τα εγχειρίδια που καταρτίζονται από το ΥΠΕΝ και είναι αναρτημένα στο ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής. Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο δεν θα απαντά σε ερωτήματα που θα υποβάλλονται από τους φορείς σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν υπόψη ΚΥΑ.

Ειδικότερα οι οργανισμοί ΟΤΑ α’ και β ́ βαθμού, οφείλουν να ενημερώσουν τα νομικά υπό την εποπτεία τους πρόσωπα και τις ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης) .

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Σχετ.:

  • Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ (Β’ 3424), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/18-7-2022/559ΚΥΑ (Β ́3794) και ισχύει
  • Η αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 10814 εγκύκλιος μας
  • Η αριθμ. Πρωτ.: ΓΔΔΟ/11963/21-7-2022 ενημερωτική εγκύκλιος μας 4. Η αριθμ. Πρωτ.: ΓΔΔΟ /12354/28-7-2022 υπενθυμητική εγκύκλιος μας.

«Μαχαίρι» σε κονδύλια, «μπόνους» και προσλήψεις σε δημόσιο και ΟΤΑ αν δεν μειώσουν το ρεύμα!

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ανακοίνωσαν την δέσμη των προτάσεων που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής σπατάλης στο δημόσιο.

Σημεία των δηλώσεων:

Κ. Σκρέκας: «Το 2021 αυξήθηκε η ενεργειακή σπατάλη στη δημόσια διοίκηση (12.000 εγκαταστάσεων γενικής κυβέρνησης) κατά 20% και η εκτίμηση είναι η ίδια και για το 2022. Το κόστος είναι τεράστιο και επιβαρύνει τους φορολογούμενους.

Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα:

  • 10% μείωση, και μακροπρόθεσμα 30%.
  • Ενεργοποιούμε σύστημα παρακολούθησης.
  • Κίνητρα και αντικίνητρα.
  • Θα οριστεί ενεργειακός υπεύθυνος ανά φορέα, με ειδικότητα μηχανικού.

Απαιτούμε:

  • Συντήρηση καυστήρων, ρύθμιση θερμοκρασιών. Όχι άσκοπη χρήση ενέργειας από κάθε υπάλληλο. Έλεγχο, αλλαγές συμπεριφορών, φυσικό αερισμό, κλείσιμο υπολογιστών όταν φεύγουν οι εργαζόμενοι, τοποθέτηση σκίασης.
  • Οδοφωτισμός: Βελτιστοποίηση χρόνων, περιορισμένη λειτουργία καλλωπιστικών φωτισμών με στόχο 35% μείωση.
  • Τοποθέτηση inverter σε συστήματα ύδρευσης.

Παράλληλα, ξεκινάμε το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για ενεργειακή-κτιριακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων»

Μ. Βορίδης: «Η λογική των κινήτρων είναι: Όσοι επιτύχουν στόχους, θα επιβραβευτούν με ενίσχυση προϋπολογισμού.

Να σημειώσω, ότι μετά από 2 μήνες από την ημέρα που βγήκε η υπουργική απόφαση ανταποκρίθηκαν μόλις 221 φορείς…

Προφανώς από εδώ και πέρα, θα κοιτάξουμε τον κάθε φορέα ξεχωριστά και όχι οριζόντια. Ζητάμε στοιχειώδη πράγματα.

Κακά τα ψέματα, δεχόμαστε μια επίθεση, το Δημόσιο πρέπει να πρωτοστατήσει, είναι ηθικό ζήτημα.

Με βάση την ΚΥΑ σε περίπτωση μη συμμορφώσεως, θα έχουμε κυρώσεις. Αυτές θα έχουν να κάνουν με τις προσλήψεις. Θα εξετάσουμε με βάση την απόδοση αν θα εντάξουμε τον κάθε φορέα στον προγραμματισμό προσλήψεων του Σεπτεμβρίου ή όχι όπως και στο β’ κύκλο κινητικότητας του Οκτωβρίου».

«Δεν ζητάμε κάτι συγκλονιστικό», κατέληξε ο κ. Βορίδης.

Θ. Σκυλακάκης: “Το κόστος στο ρεύμα, το περασμένο έτος, κόστισε 700 εκ. ευρώ στο δημόσιο. Αν πετύχουμε τους στόχους θα  γλιτώσουμε πληρωμές 12 φορές πάνω από ότι συνέβαινε πριν. Πρέπει το δημόσιο να προσπαθήσει. Στόχος μας είναι η αλλαγή συμπεριφοράς! Να προσθέσω και ‘γω κάτι για τις δημοτικές πισίνες. Όταν σκεπάσουμε μια πισίνα, έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας από τη θέρμανση. Απλές πρακτικές.

Πρακτικά ως προς την κυρώσεις, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, δεν θα αξιολογούνται αιτήσεις έκτακτων δαπανών μη αναγκαστικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις όπως παράλειψη ενεργοποίησης διοικητικών υπευθύνων ή αν αυτοί δεν κάνουν σωστά τα καθήκοντά τους!

Για το 10% στον οδοφωτισμό των Δήμων, αν δεν επιτευχθεί αυτός στόχος, το κράτος δεν θα ενισχύει με έξτρα κονδύλια στήριξης για το ενεργειακό του Δήμους.

Επίσης, δεν θα δοθεί bonus σε υπαλλήλους και διοικήσεις, όπως προβλέπεται.

Ως προς τα κίνητρα, σε όσες υπηρεσίες πετύχουν 15% (επιπλέον δηλαδή του στόχου) θα τις ενισχύσουμε κατά 5% επιπλέον και στον προϋπολογισμό, από το ποσό που προβλέπεται”.

Πηγή: myota.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged