Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Μόνο 78.852,95 ευρώ για μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας

Περιφέρειες
Μοιραστείτε το:

Χρηματοδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις ένταξης πράξεων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»:

  1.  «Μελέτη ωρίμανσης του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.613,64 ευρώ.
  2. «Μελέτη ωρίμανσης του έργου: ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Καταστήματος Κάτω Τιθορέας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.613,64 ευρώ.
  3. «Μελέτη ωρίμανσης του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 26.870,75 ευρώ.
  4. «Μελέτη ωρίμανσης του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Κάτω Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 26.754,92 ευρώ.

«Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας και κάνουμε το πρώτο βήμα για να υλοποιηθούν οι στοχευμένες δράσεις της δημοτικής αρχής», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας, ο Δήμος θα εκπονήσει πλέον τις αναγκαίες μελέτες, προκειμένου να υλοποιηθούν τα αντίστοιχα έργα εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων κτιρίων».

Μοιραστείτε το:
Tagged