Ταξιδάκι αναψυχής υψηλόβαθμων στελεχών του ΑΣΔΑ, στη Βαρκελώνη

Αττική
Μοιραστείτε το:

Στη θέση επιχειρηματιών της Δυτικής Αθήνας…

Διαβάζουμε στην με αριθμό 52/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ: «Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου (σ.σ. πρόγραμμα «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα») προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρηματιών σε Β2Β αποστολές απόκτησης εμπειρίας και πρόσβασης σε διεθνείς εκθέσεις – δίκτυα και συνέδρια, που λαμβάνουν χώρα είτε εντός Ελλάδας, είτε στην Ευρώπη και, δυνητικά, στη Μέση Ανατολή και τις Αραβικές χώρες. Με βάση τον πιο πρόσφατο προγραμματισμό συμμετοχής σε Διεθνείς εκθέσεις εξωτερικού του έργου, προτείνουμε τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη BioCulture 2023 που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη της Ισπανίας (από 4 έως 7/05/2023) και να μεταβούν ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου οι: Θεόδωρος Αρβανίτης – Γενικός Γραμματέας ΑΣΔΑ, Σοφία Τσίγκου – Προϊσταμένη ΑΤΔΥΟΣ, Αποστόλης Ζηρήνης – Προϊστάμενος του τμήματος μηχανογράφησης και Βασιλική Γκίκα – υπάλληλος ΑΤΠΑ. Ημερομηνία αναχώρησης για τους μεταβαίνοντες η 04/05/2023 και επιστροφής η 08/05/2023.

Τα έξοδα μετακίνησης και οι δαπάνες διαμονής των εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»…

…[…]…

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή και τη μετάβαση εκπροσώπων του Συνδέσμου στη έκθεση BioCulture 2023 που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη της Ισπανίας ως κάτωθι: Θεόδωρος Αρβανίτης – Γενικός Γραμματέας ΑΣΔΑ, Τσίγκου Σοφία – Προϊσταμένη ΑΤΔΥΟΣ, Αποστόλης Ζηρήνης – Προϊστάμενος του τμήματος μηχανογράφησης, Βασιλική Γκίκα – υπάλληλος ΑΤΠΑ.

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων: 1.360 ευρώ»

Επιμύθιο

Η στήλη δεν κάνει κανένα σχόλιο επί όσων αναφέρονται ποιο πάνω…  Απλώς  κατά την λογική  ερμηνεία του συντάκτη, και αν κάνει λάθος, ο ΑΣΔΑ και ειδικότερα τα αναφερόμενα στελέχη του, -στην 52/2023 απόφαση της τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής του-,, ας κάνουν την τυχόν διόρθωση στο ορθό,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στην απόφαση, ο ανάδοχος του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», -πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από  τα Ταμεία της ΕΕ-, μπορεί να δεχθεί ως μετακινούμενους με δαπάνες του, στην διεθνή έκθεση της Βαρκελώνης BioCulture 2023, μόνο επιχειρηματίες της Δυτικής Αθήνας, και τα τέσσερα στελέχη του ΑΣΔΑ, η μετακίνηση των οποίων στην ισπανική πόλη εγκρίθηκε από την τριμελή ΕΕ του Συνδέσμου, μόνο επιχειρηματίες δεν είναι…

Το ταξιδάκι τους, όμως εγκρίθηκε…. και φυσικά εγκρίθηκαν και τα αναδρομικά τους…

Για να δείτε όλη την απόφαση 52/2023 της ΕΕ του ΑΣΔΑ, κάντε κλικ εδώ…  

——————

Υ.Γ.: Εάν  η στήλη κάνει λάθος στα ποιο πάνω, εδώ είναι να  προχωρήσει  σε άμεση διόρθωση, εφόσον της σταλεί σχετική διορθωτική ανακοίνωση του ΑΣΔΑ…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged